Rekisteriseloste


Tämä rekisteriseloste koskee kotisivuillamme olevaa yhteydenottolomaketta ja verkkokauppaa:

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Lasse Kastarinen
Postitoimipaikka: Loviisa

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Mika Meriläinen
Postitoimipaikka: PORVOO

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään viestinnän mahdollistamiseen yhteydenottolomakkeen käyttäjän kanssa sekä verkkokaupan toimituksiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, jonka hän hyväksyy käyttäessään lassekastarinen.com-sivujen yhteydenottolomaketta tai tehdessään ostoksia verkkokaupassa.

6. Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottajan etu- ja sukunimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä verkkokaupan ostostiedot.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes kulloinenkin viestintä asiakkaan kanssa on saatettu päätökseen. Verkkokaupassa tietoja säilytetään ostoshistorian raportointia varten, ellei asiakas toisin pyydä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja lomaketta käyttävältä henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä vain verkkosivujen toiminnan takaamiseksi.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Lomakkeen tiedot lähetetään Lasse Kastarisen ja ylläpidon sähköpostiin. Sähköpostit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Verkkosivu on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja palomuurilla.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Verkkokaupan tilaustiedot lähetetään Lasse Kastarisen ja Mika Meriläisen sähköpostin lisäksi Woocommerce-verkkokauppasovelluksen tietokantaan. Edellämainitut suojaukset ovat käytössä myös verkkokaupan osalta.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Lassekastarinen.com ei käytä yhteystietolomakkeen tietoja suoramarkkinointiin.